Reference

  Silážní žlaby a hnojiště

  prefabrikované a monolitické stavby

  Dodáváme a realizujeme stavby skladů a žlabů z prefabrikovaných stavebních dílů i formou monolitických staveb pomocí variabilního bednění.
  • silážní žlaby výšky až 6 m
  • stavby z monolitu i prefabrikátu
  • opěrné stěny dle požadavku zákazníka, jakýchkoliv rozměrů
  • monolitické skelety staveb
  • základové konstrukce, základové desky i jakékoliv atypické konstrukce
  • vodonepropustné betonové konstrukce - tzv. bílé vany
  • používáme ochranné nátěry betonových konstrukcí

  hnojiště

  • hnojiště dle představ a požadavků zákazníka
  • stavby z monolitu i prefabrikátu
  • opěrné stěny dle požadavku zákazníka, jakýchkoliv rozměrů
  • monolitické skelety staveb
  • základové konstrukce, základové desky i jakékoliv atypické konstrukce
  • vodonepropustné betonové konstrukce - tzv. bílé vany
 • používáme ochranné nátěry betonových konstrukcí

Kompostárny

Kompostárna bioodpadu Turnov

objem zakázky: 11 mil. Kč
doba realizace: 10/2014 - 05/2015
stručný popis:
Srdce kompostárny tvoří betonová plocha o výměře 320 m2 opatřena provzdušňovacími kanálky a opěrná stěna, na které jsou instalovány ventilátory vhánějící vzduch těmito kanálky přímo do kompostu.
Zařízení kompostárny je ovládáno přes PC z kanceláře, kde je také sídlo obsluhy. Realizovan é odkladní plochy na kompost o výměře 2370 m2 a manipulační plochy o výměře 1026 m2 byly vyasfaltovány.
V rámci výstavby se realizovala také kanalizace gravitační i výtlačná, studna, vodovod, sběrná jímka a bylo také ozeleněno 2870 m2 okolních ploch. Kompostárna je koncipována na zpracování 2700 t bioodpadu ročně.

Betonové jímky

kompletní realizace od projektu po zprovoznění

 • Zhotovíme projekty pro územní a stavební řízení.
 • Zajišťujeme jednání s úřady, poskytujeme kompletní inženýrskou činnost, včetně realizační dokumentace se všemi konstrukčními detaily.
 • Vyřídíme podklady pro podání a úspěšné vyjednání dotací z různých dotačních titulů.
 • Najdeme místa pro úspory v ceně díla.
 • Zhodnotíme cizí projekty, upozorníme na slabá místa a navrhneme optimální řešení daného detailu pro provedení stavby.
 • Máme zkušenosti s jednáním na mnoha úřadech po celé ČR.
 • Zařídíme vyjednání změny v konstrukčním i materiálovém řešení = změny stavby před jejím dokončením.
 • Vypracujeme položkový rozpočet a zajistíme autorský nebo technický dozor během realizace.
 • Pomůžeme s vyjednáním úvěru v bance.

Stáje

Porodna a teletník Čáslavice

objem zakázky: 7,2 mil. Kč
doba realizace: 03/2015 - 07/2015
stručný popis:
Objekt slouží k ustájení krav před porodem a jako teletník, dodávka provedena včetně kompletní instalace technologie (hrazení, brány, boxy, krmiště, napáječky, ventilace atd).

.